Underutvalg i NAF

Kjære kollega,

Årsmøte i Norsk anestesiologisk forening 2022 blir avholdt under SSAI-konferansen «Monitoring Life» i Oslo 8. – 10. Juni på Clarion Hotel «the Hub».

Alle utvalgene i Norsk anestesiologisk forening skal velges under årsmøte, og det er fortsatt mulighet til å melde sin interesse for å bli med i ett av utvalgene; Anestesi-, Intensiv-, Akutt-, Smerte-, Forskning- og Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget.

Valgkomitéen i NAF vil oppfordre dere, og spesielt deg med lederansvar, til å foreslå kandidater.

Forslag til kandidater i de ulike utvalgene bes sendes til Camilla.Brathen@gmail.com innen 15. mai.

Håper vi ses i Oslo i juni!

Med vennlig hilsen

Kristin Fagereng, Rolf-Arne Iversen og Camilla C. Bråthen
Valgkomitéen i Norsk anestesiologisk forening