Styremedlemmer 1970-1979

1978 – 1979
Signe Gullestad Leder
Reidar Hoff Nestleder
Jørgen Homboe Kasserer/sekretær
1976 – 1977
Erik Hoel Leder
Reidar Mundal Nestleder
Jørgen Homboe Kasserer/sekretær
1974 – 1975
Ragnar Andersen Leder
Finn Paulsen Nestleder
Reidar Mundal Kasserer/sekretær
1972 – 1973
Finn Kongsrud Leder
Erik Hoel Nestleder
Reidar Mundal Kasserer/sekretær
1970 – 1971
Bjørn Jørgensen Leder
Finn Paulsen Nestleder
Erik Hoel Kasserer/sekretær