Styremedlemmer 1980-1989

1988 – 1989
Marius Conradi Leder
Hans Flaaten Nestleder
Olav Sellevold Kasserer
Per Haraldstad Sekretær
Camilla S. Arnesen Styremedlem
1986 – 1987
Stefan Mohr Leder
Brit Mohr Nestleder
Marius Conradi Kasserer
Svein Sunde Sekretær
1982 – 1985
Sven William Nissen Leder
Istvan Molnar Nestleder
Sidsel Aardal Kasserer
Stefan Mohr Sekretær
1980 – 1981
Reidar Hoff Leder
Steinar Berge Nestleder
Einar Hysing Kasserer/sekretær