Styremedlemmer 1990-1999

1998 – 1999
Jannicke Mellin-Olsen Leder
Leif Landa Nestleder
Gunn-Kari Sangolt Kasserer
Erik Hjelvin Sekretær
Ole Magnus Filseth Styremedlem
Sigmund R. Styremedlem
1996 – 1997
Kjellfrid Laugaland Leder
Jannicke Mellin-Olsen Nestleder
Eirik Søfteland Kasserer
Erik Hjelvin Sekretær
Geir Bjørsvik Styremedlem
Hans Hynne Styremedlem
1994 – 1995
Fridtjof Riddervold Leder
Kjellfrid Laugaland Nestleder
Eirik Søfteland Kasserer
Øyvind Skraastad Sekretær
Geir Bjørsvik Styremedlem
Jannicke Mellin-Olsen Styremedlem
1992 – 1993
Olav Sellevold Leder
Randi Støen Nestleder
Torben Wisborg Kasserer
Fridtjof Riddervold Sekretær
Jens Grimstad Styremedlem
Kjellfrid Laugaland Styremedlem
1990 – 1991
Marius Conradi Leder
Tjøstolv Lund Nestleder
Olav Sellevold Kasserer
Harald Noddeland Sekretær
Ragnar Hotvedt Styremedlem
Randi Støen Styremedlem