Styremedlemmer 2000-2009

2008-2009
Per Meinich Leder
Signe Søvik Sekretær
Søren Pischke Kasserer
Lars Jacobsen Høstmøtesekretær
Elin Storjord Medlemssekretær
Håkon Trønnes Styremedlem og NAFWeb-redaktør
2006-2007
Anne Berit Guttormsen Leder
Ulf Kongsgaard Sekretær
Andreas Espinoza Kasserer
Håkon Trønnes Høstmøtesekretær
2004-2005
Anne Berit Guttormsen Leder
Ulf Kongsgaard Sekretær
Andreas Espinoza Kasserer
Jan Henrik Rosland Høstmøtesekretær
Elin Kryvi Strandenes Medlemssekretær
Hanne Rikstad Iversen Medlem
2002-2003
Mårten Sandberg Leder
Eldar Søreide Nestleder
Kristin Sem Thagaard Kasserer
Anne Berit Guttormsen Sekretær
Jan Henrik Rosland Høstmøtesekretær
Elin Kryvi Medlemssekretær
2000-2001
Jannicke Mellin-Olsen Leder
Eldar Søreide Nestleder
Gunn-Kari Sangolt Kasserer
Mårten Sandberg Sekretær
Ole Magnus Filseth Styremedlem
Leif Landa Styremedlem