Styremedlemmer 2020-2021

Leder: Jon Henrik Laake (OUS Rikshospitalet)

Sekretær: Magna Hansen (UNN Tromsø)

Kasserer: Skule Mo (St Olavs hospital)

Medlemssekretær: Gunhild Øverland (Akershus univ.sykehus)

Høstmøtesekretær: Camilla Christin Bråthen (OUS Rikshospitalet)

Styremedlem: Eirik Nydal Adolfsen (Haukeland univ.sjukehus)