Underutvalg

Norsk anestesiologisk forening har opprettet noen underutvalg som er faglig støtte for styret innenfor de ulike aksene av faget.

Per dags dato er det følgende utvalg:

Anestesiutvalget

Intensivutvalget

Akuttutvalget

Smerteutvalget

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget

Forskningsutvalget