Forskningsutvalget

Forskningsutvalget består av følgende personer (2023-2024):

 

Forskningsutvalget har laget en mal for abstrakt til høstmøtet som kan leses her.