Høstmøtet 2022

Høstmøtet ble ikke arrangert i 2022. Dette fordi Norge var arrangørnasjon for SSAI-kongressen.

I stedet ble alle oppfordret til å delta på SSAI-kongressen i Oslo 8. – 10. juni 2022. Årsmøtet i NAF ble arrangert i forbindelse med kongressen.

Les mer informasjon om SSAI-kongressene på SSAI sin side.